Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 9.22 - Κυπριακά δημοτικά τραγούδια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-9-9.22

Τίτλος

Κυπριακά δημοτικά τραγούδια

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

27 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Στείλε μάνα για νερό
2) Η μηλίτσα
3) Όποιος περνά πο μερσινιά
4) Η σούστα
5) Η καμηλαρού
6) Η Καρπασίτισσα
7) Η Μορφίτισσα
8) Το μήλον
9) Αλλήμονον τα πάθη μου
10) Άνταν μου είπε εσιε γειάν
11) Τούτον τ αέρι που φυσά
12) Δίκλησε δε τον ουρανόν
13) Το τραγούδι της σούσας
14) Το νανούρισμα
15) Το τραγούδι της σούσας
16) Ναναστενάξω
17) Η Σολιάτισσα
18) Η Παφίτισσα
19) Ώρα καλή τζι ώρα γαθή
20) Η Παραλιμνίτισσα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-9-9.22

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

15/12/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

9.22.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

5.1 MiB

Μεταφορτώθηκε

15 Δεκεμβρίου 2016 2:31 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες