Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.85 - Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-8-8.85

Τίτλος

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1962 - 1978 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

15 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Απόσπασμα εκπομπής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας 7/4/1978
2) Έργον Παράπηγμα 18/4/1975
3) Σύστασις Επιτροπής Κρίσεως διά την απονομήν των Βραβείων Θεατρικής Τέχνης 27/5/1972
4) Τροποποίησις της υπ. αριθ. 43016/23.9.1974 υπουργικής αποφάσεως 15/3/1975
5) Επιστολή Dictionary of International Biography στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για να συμπεριληφθεί το όνομα του
6) Επιστολή στο Σόλωνα Μιχαηλίδη από Ernest Kay General Editor του βιβλίου Men of Achievement για να ενσωματωθεί ο Σόλωνας Μιχαηλίδης στο Men of Achievement 1975 5/1975
7) Επιστολή στο Σόλωνα Μιχαηλίδη από Ernest Kay General Editor του βιβλίου Men of Achievement
8) Φόρμα παραγγελίας Men of Achievement
9) Επιστολή Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης όπου τον προσκαλεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της 7ης Μουσικής Εβδομάς Νέων Καλλιτεχνών και να προλογίσει την πρώτη ημέρα 2/8/1976
10) Ποίημα με θέμα την αρετή
11) Επιστολή Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθυνών προς Σόλωνα Μιχαηλίδη όπου τον καλεί να μελετήσει το έργο του Ζακυνίου Μουσουργού Παύλου Καρρέρ για να το εγκρίνει ώστε να ανέβει στη Λυρική Σκηνή 8/12/1962
12) Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Πρόεδρον Ακαδημίας Αθηνών όπου υποβάλει την υποψηφιότητα του για το Αριστείο Καλών Τεχνών 7/12/1970
13) Σύμβασις προσλήψεως Σόλωνα Μιχαηλίδη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 20/1/1976
14) Χειρόγραφη σημείωση Σόλωνα Μιχαηλίδη
15) Επιστολή προς Καθηγητές Μουσικής για να αποκτήσουν τις σημειώσεις διδασκαλίας του Σόλωνα Μιχαηλίδη 26/11/1975

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-8-8.85

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση

Κατάσταση

Draft

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

20/12/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

8.85.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

4.4 MiB

Μεταφορτώθηκε

20 Δεκεμβρίου 2016 12:03 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες