Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 16.91 - Concorso Pianitico Internazionale Ferruccio Busoni 1973

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-16-16.91

Τίτλος

Concorso Pianitico Internazionale Ferruccio Busoni 1973

Ημερομηνία(ες)

  • 1973 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

72 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Concorso Pianitico Internazionale Ferruccio Busoni 1973
2) Inviti
3) 25 F. Busoni 1973 Bolzano Bozen-Italy 26.8-1.9.1973
4) 25.F.Busoni
5) List of winners of Busoni-Prize
6) Founding committee
7) 25th Internationa Piano Competition F. Busoni 1973
8) The winners of the XXIV competition (1972)
9) Regulation of the Competition
10) Admission
11) Enrollment
12) Accomodations (room and board)
13) The tests
14) The Jury
15) Program of the Competition
16) Prizes
17) Concours international de paino F. Busoni - Bolzano 1973 Dispositions internes de procedure pour le Jury
18) Gebneralites
19) Votation et depoullement
20) Evaluation
21) Calcul des Moyenes
22) Classement
23) Selection
24) Partie B) de l' epreuve finale
25) Prix
26) Formalites finales
27) Indirizzi dei mebri della commisione giudicarte
28) Prova eliminatoria
29) 26/8
30) 27/8
31) Prova eliminatoria - 28 agosto
32) Prova eliminatoria
33) Prova finale
34) Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη από XXV Concorso F. Busoni 1973
35) Eliminatoria 26.8.73
36) 27.8.73
37) 28/8/73
38) Finale A
39) Finale B

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-16-16.91

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

9/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

16.91.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

14.7 MiB

Μεταφορτώθηκε

08 Μαΐου 2017 10:23 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες