Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 16.36 - International Folk Music Festival Venice

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-16-16.36

Τίτλος

International Folk Music Festival Venice

Ημερομηνία(ες)

  • 1949 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

15 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) International Folk Music Festival Venice
2) Programme
3) Performances
4) Congress
5) Memebership
6) Railway Fares
7) Hotel Accomodation
8) Application Form
9) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 22/2/1949
10) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 22/2/1949
11) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 8/5/1949
12) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 17/3/1949
13) Επιστολή του Σόλωνα Μιχαηλίδη στον Officer of the Commissioner Limassol για το International Folk Music Festival Venice 22/3/194
14) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 29/3/1949
15) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 11/4/1949
16) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για τη συνάντηση του Executive Board που θα λάβει μέρος στο International Folk Music Festival Venice 11/4/1949
17) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 24/4/1949
18) Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το International Folk Music Festival Venice 5/1949

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-16-16.36

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

13/9/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

16.36.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

3.1 MiB

Μεταφορτώθηκε

23 Σεπτεμβρίου 2016 4:40 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες