Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 4.38 - Χειρόγραφα σημειώματα σχετικά με τη Κρατικής Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-4-4.38

Τίτλος

Χειρόγραφα σημειώματα σχετικά με τη Κρατικής Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1969 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

22 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Χειρόγραφη ομιλία προς τον Υπουργό για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
2) Χειρόγραφο σημείωμα σχετικά με την 127/13.1.1969 αναφοράς για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
3) Χειρόγραφο σημείωμα σχετικά με τον Κωνσταντίνο Βάμβο
4) Χειρόγραφο σημείωμα 11/1/1969
5) Εμ. Καλαμπίκα 14/1/1969
6) Ο κ. Βλαχάκης
7) Ο κ. Μαυρομουστάκης
8) Ο κ. Κουλώφ
9) Ο κ. Αλεξανίδη
10) Ο κ. Αδαμόπουλος
11) Ερώτησης τεθείσα υπό του Γεν. Διευθυντού εις τον κ. Βάμβον

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-4-4.38

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2/11/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

4.38.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

7.2 MiB

Μεταφορτώθηκε

01 Νοεμβρίου 2016 11:17 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες