Αρχεία Βιβλιοθήκης

Γυμνασιάρχης

Référentiel

Code

Note(s) sur l'utilisation

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Γυμνασιάρχης

Termes équivalents

Γυμνασιάρχης

Termes associés

Γυμνασιάρχης

1 résultats pour Γυμνασιάρχης

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Πολιτική

Περιεχόμενα Επιστολές στήριξης όταν ο Νικόλαος Ξιούτας επαύθη από τη θέση του Γυμνασιάρχη του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού 27.8.1943 μετά από προεκλογική ομιλία του στις 19.3.1943 : 20.1.1 Επιστολή Πική Καλογήρου προς Νικόλαο Ξιούτα 2.10.1.2 Επιστο...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)