Μουσικές κριτικές

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Μουσικές κριτικές

Termes équivalents

Μουσικές κριτικές

Termes associés

Μουσικές κριτικές

1 Description archivistique résultats pour Μουσικές κριτικές

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Κριτικές από εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα από αναφορές στο όνομα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

Αποκόμματα εφημερίδων με τις παρακάτω χρονολογίες
5.1 Εφημερίδα Γέλιο 1935
5.2 1936
5.3 1939
5.4 1944
5.5 1946
5.6 1947
5.7 1948
5.8 1949
5.9 1950
5.10 1951
5.11 1952
5.12 1953
5.13 1955
5.14 1957
5.15 1958
5.16 1959
5.17 1960
5.18 1961
5.19 1962
5.20 1963
5.21 1964
5.22 1965
5.23 1966
5.24 1967
5.25 1969
5.26 1970
5.27 1971
5.28 1973
5.29 1974
5.30 1975
5.31 1978
5.32 1985
5.33 1968
5.34 1976
5.35 1977
5.36 1979
5.37 1982
5.38 Αχρονολόγητα
5.39 1981
5.40 1983
5.41 1927
5.42 1929
5.43 1931
5.44 1934
5.45 1935
5.46 1937
5.47 1938
5.48 1945
5.49 1933
5.50 1956
5.51 1972
5.52 1980
5.53 1954
5.54 1984

Μιχαηλίδης, Σόλων (1905-1979)