Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 9.5 - Μουσική - Τυχαία Σημεία - Οπλισμός - Τρόποι είδη κλιμάκων

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-9-9.5

Intitulé

Μουσική - Τυχαία Σημεία - Οπλισμός - Τρόποι είδη κλιμάκων

Date(s)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

33 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Εισαγωγή
2) Ερωτήσεις-Ασκήσεις
3) Ασκήσεις
4) Τόνος- Ημιτόνιο- Άλλοιώσεις

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-9-9.5

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

14/7/2016

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

9.5.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

13.5 MiB

Déposé

14 juillet 2016 02:24

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation