Αρχεία Βιβλιοθήκης

Part 3 - Μελέτες

Διάλεξη στη Στ΄ Αστική Λε... Δύσκολα και απειθάρχητα π... Ο αιώνας του παιδιού, 9/4/67 Προβλήματα αγωγής των παι... Τι ωφελεί και τι βλάπτει ... Το παιδί, το πιο σοβαρό π... Ancient greek language Etymology Για την κυπριώτικη διάλεκτο Η απλοποίηση του ελληνικο...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 28 Προβολή όλων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL NX-3

Τίτλος

Μελέτες

Ημερομηνία(ες)

  • 1907 - 1970 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Part

Μέγεθος και Υπόστρωμα

281 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιεχόμενα:
3.1 Λογοτεχνία
3.2 Ποιητές και άλλες προσωπικότητες
3.3 Παιδαγωγική
3.4 Γλώσσα(Μελέτες)
3.5 Ελλάδα/Ελληνισμός
3.6 Παιδεία / Εκπαίδευση
3.7 Ψυχολογία / Φιλοσοφία

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY NX-3

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Revised

Επίπεδο λεπτομέρειας

Minimal

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

12/05/2014

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες