Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.43 - Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.43

Τίτλος

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1963 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής εξόδων οδοιπορικών του Διευθυντού του Ωδείου Σ. Μιχαηλίδη
2) Χειρόγραφο σημείωμα για υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής εξόδων οδοιπορικών του Διευθυντού του Ωδείου Σ. Μιχαηλίδη
3) Χειρόγραφη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Σόλωνα Μιχαηλίδη 1963
4) Αναλυτική κατάσταση πληρωμής οδοιπορικών Σόλωνα Μιχαηλίδη χρήσης 1963
5) Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Σόλωνα Μιχαηλίδη 1963
6) Απόσπασμα Πρακτικών υπ' αριθμ. 84 συνεδρίασης του ΤΕΛΩΘ της 2/10/1963
7) Άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων
8) Άδεια Ιδρύσεως
9) Κωλύματα και ασυμβίβαστα
10) Μεταβίβασις αδείας
11) Περιπτώσεως άρσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας
12) Τόπος και διαίρεσις μουσικών εκπαιδευτικών και άλλων ιδυμάτών
13) Προσόντα ιδρυτών - Διευθυντών
14) Προσόντα διδακτικού προσωπικού
15) Όριον ηλικίας
16) Εξαιρέσεις ως προς τα προσόντα
17) Εξαιρέσεις ως προς τα προσόντα
18) Τήρησις αρχείου
19) Απολυτήριοι τίτλοι σπουδών
20) Ισχύς τίτλων σπουδών
21) Τέλη ιδρύσεως ιδιωτικών εκπαιδευτικών μουσικών ιδρυμάτων
22) Μισθοδοσία

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.43

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

10/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.43.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

5.9 MiB

Μεταφορτώθηκε

10 Μαΐου 2017 1:12 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες