Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 10.43 - Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-10-10.43

Intitulé

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

Date(s)

  • 1963 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

18 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής εξόδων οδοιπορικών του Διευθυντού του Ωδείου Σ. Μιχαηλίδη
2) Χειρόγραφο σημείωμα για υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής εξόδων οδοιπορικών του Διευθυντού του Ωδείου Σ. Μιχαηλίδη
3) Χειρόγραφη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Σόλωνα Μιχαηλίδη 1963
4) Αναλυτική κατάσταση πληρωμής οδοιπορικών Σόλωνα Μιχαηλίδη χρήσης 1963
5) Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Σόλωνα Μιχαηλίδη 1963
6) Απόσπασμα Πρακτικών υπ' αριθμ. 84 συνεδρίασης του ΤΕΛΩΘ της 2/10/1963
7) Άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων
8) Άδεια Ιδρύσεως
9) Κωλύματα και ασυμβίβαστα
10) Μεταβίβασις αδείας
11) Περιπτώσεως άρσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας
12) Τόπος και διαίρεσις μουσικών εκπαιδευτικών και άλλων ιδυμάτών
13) Προσόντα ιδρυτών - Διευθυντών
14) Προσόντα διδακτικού προσωπικού
15) Όριον ηλικίας
16) Εξαιρέσεις ως προς τα προσόντα
17) Εξαιρέσεις ως προς τα προσόντα
18) Τήρησις αρχείου
19) Απολυτήριοι τίτλοι σπουδών
20) Ισχύς τίτλων σπουδών
21) Τέλη ιδρύσεως ιδιωτικών εκπαιδευτικών μουσικών ιδρυμάτων
22) Μισθοδοσία

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-10-10.43

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

10/5/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

10.43.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

5.9 MiB

Déposé

10 mai 2017 01:12

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation