Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 11.67 - Εισηγητική έκθεσις και σχέδιο νόμου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-11-11.67

Τίτλος

Εισηγητική έκθεσις και σχέδιο νόμου

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Εισηγητική έκθεσις
2) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ. 2 παρ. 2 εδαφ. β'
3) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ. 2, Π.2, έδ.στ'
4) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ.2 Π.2, έδ. ζ'
5) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ.2 Π.3
6) Ν.Δ. 2010/42 άρθρ.6
7) Ν.Δ. 3050/54 άρθρ.5
8) Καλλιτεχνική επιτροπή
9) Σχέδιο νόμου "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης"
10) Άρθρον 1
11) Άρθρον 2 Εσωτερική Διοίκησις
12) Άρθρον 3 Προσωπικόν της Κ.Ο.Θ.
13) Άρθρον 4
14) Άρθρον 5
15) Άρθρον 6 Πρόσληψις καλλιτεχνικού προσωπικού
16) Άρθρον 7 Μισθοδοσία Προσωπικού
17) Άρθρον 8
18) Άρθρον 9 Πειθαρχικά παραπτώματα
19) Άρθρον 10 Καλλιτεχνική Επιτροπή
20) Άρθρον 11 Όριον ηλικίας
21) Άρθρον 12 Στέγασις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-11-11.67

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

12/4/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

11.67.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

4 MiB

Μεταφορτώθηκε

11 Απριλίου 2017 10:27 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες