Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 11.67 - Εισηγητική έκθεσις και σχέδιο νόμου

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-11-11.67

Intitulé

Εισηγητική έκθεσις και σχέδιο νόμου

Date(s)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

13 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Εισηγητική έκθεσις
2) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ. 2 παρ. 2 εδαφ. β'
3) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ. 2, Π.2, έδ.στ'
4) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ.2 Π.2, έδ. ζ'
5) Ν.Δ. 4590/66 άρθρ.2 Π.3
6) Ν.Δ. 2010/42 άρθρ.6
7) Ν.Δ. 3050/54 άρθρ.5
8) Καλλιτεχνική επιτροπή
9) Σχέδιο νόμου "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης"
10) Άρθρον 1
11) Άρθρον 2 Εσωτερική Διοίκησις
12) Άρθρον 3 Προσωπικόν της Κ.Ο.Θ.
13) Άρθρον 4
14) Άρθρον 5
15) Άρθρον 6 Πρόσληψις καλλιτεχνικού προσωπικού
16) Άρθρον 7 Μισθοδοσία Προσωπικού
17) Άρθρον 8
18) Άρθρον 9 Πειθαρχικά παραπτώματα
19) Άρθρον 10 Καλλιτεχνική Επιτροπή
20) Άρθρον 11 Όριον ηλικίας
21) Άρθρον 12 Στέγασις

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-11-11.67

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

12/4/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

11.67.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

4 MiB

Déposé

11 avril 2017 22:27

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation