Αρχεία Βιβλιοθήκης

Part 5 - Μεταφράσεις

Επιτύμβιο του Κιλίκα δασκ... Ομηρικός Ύμνος εις Αφροδί... Λουκιανού : Τίμων ή μισάν... Ύμνος στην υγεία του Αρίφ... Λουκιανού Χάρων ή Επισκοπ... Δημοσθένη Α΄ Φιλιππικός Κόϊντου Οράτιου Φλάκκου :... Μετάφραση «Διδώ και Αινεί...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL NX-5

Τίτλος

Μεταφράσεις

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Part

Μέγεθος και Υπόστρωμα

66 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιεχόμενα:
5.1 Επιτύμβιο του Κιλίκα δασκάλου από το Κίτι (Δ΄αιώνα π. Χ.)
5.2 Ομηρικός Ύμνος εις Αφροδίτην (μετάφρασις)
5.3 Λουκιανού : Τίμων ή μισάνθρωπος (διάλογος)
5.4 Ύμνος στην υγεία του Αρίφρονος Σικυωνίου
5.5 Λουκιανού Χάρων ή Επισκοπούντες
5.6 Δημοσθένη Α΄Φιλιππικός
5.7 Κόϊντου Οράτιου Φλάκκου : τίτλος Σάτιραι, μετάφραση Ν.Ξ. από το περιοδικό 1,1 «Πνευματική Κύπρος» 1961, σελίδες 251-253
5.8 Μετάφραση «Διδώ και Αινείας», όπερας σε τρείς πράξεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY NX-5

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Revised

Επίπεδο λεπτομέρειας

Minimal

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

12/05/2014

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες