Αρχεία Βιβλιοθήκης

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Equivalent terms

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Associated terms

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

1 Results for Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

1 results directly related Exclude narrower terms

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Περιεχόμενα: 1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμ...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)