Αρχεία Βιβλιοθήκης

Part 19 - Σχολικές γιορτές

Χριστούγεννα Η Πρωτοχρονιά Τα κάλαντα Μουσεία ή σχολικές γιορτές Ο χαρακτήρας μιας σχολική... Πως πρέπει να οργανώνεται... Τέχνη του ηθοποιού Η επέτειος του Όχι Πανηγυρικός λόγος για την... Ομιλία στη γιορτή της σημ...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 16 Προβολή όλων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL NX-19

Τίτλος

Σχολικές γιορτές

Ημερομηνία(ες)

  • 1943 - 1972 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Part

Μέγεθος και Υπόστρωμα

83 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιεχόμενα
19.1.1 Χριστούγεννα
19.1.2 Η Πρωτοχρονιά
19.1.3 Τα κάλαντα
19.2.1 Μουσεία ή σχολικές γιορτές
19.2.2 Ο χαρακτήρας μιας σχολικής γιορτής
19.2.3 Πως πρέπει να οργανώνεται και να προετοιμάζεται μια γιορτή
19.2.4 Τέχνη του ηθοποιού
19.3 Η επέτειος του Όχι
19.4 Πανηγυρικός λόγος για την 28η Οκτωβρίου 1940
19.5 Ομιλία στη γιορτή της σημαίας και της 28ης Οκτωβρίου
19.6 Πανηγυρικός στης 28 του Οκτώβρη 1943
19.7 Σχολικές Γιορτές
19.8 Σχολική γιορτή
19.9 Τελετή Σχολικών Γιορτών στην Κύπρο : Η γιορτή της Σημαίας
19.10 «Μη Λησμονείτε» για την Ελληνική σημαία, 28/10/1942
9.11 Γιορτή του δέντρου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY NX-19

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Draft

Επίπεδο λεπτομέρειας

Minimal

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

11/9/2013, 23/05/2014

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες