Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 9.40 - Σημειώσεις αρμονίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-9-9.40

Τίτλος

Σημειώσεις αρμονίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1982 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

76 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Διαστήματα
2) Λύσεις διαφώνων διαστημάτων
3) Συγχορδίες
4) Μελωδικές και αρμονικές κινήσεις
5) Περιορισμοί αρμονικών κινήσεων
6) Ευθείες ή κρυμμένες 8ες ή 5ες
7) Πτώσεις
8) Συνδέσεις συγχορδιών
9) Παρατηρήσεις
10) Συγχορδία της δεσποζούσης μεθ' εβδόμης (V7)
11) Αρμονικές αλυσίδες
12) Μετατροπίες
13) Στον τόνο της δεσποζούσης
14) Στον τόνο της υποδεσποζούσης
15) Μετατροπία από μείζονα σε σχετική ελάσσονα
16) Μετατροπίαι με την χρήσιν των εξαιρετικών λύσεων της V (Δεσπόζουσα προς δεσπόζουσα)
17) Κατιούσα στην Soprano
18) Ανιούσα στο Basso
19) Ανιούσα στην Soprano
20) Συγχορδίες εβδόμης
21) Η συγχορδία II
22) Εξαιρετικαί λύσεις της II
23) Συγχορδία εβδόμης ηλαττωμένης
24) Χρωματική κίνησις με συγχορδίες VII
25) Μετατροπίες με την συγχορδία VII
26) Συγχορδία δεσποζούσης V9
27) Λύσεις της συγχορδίας V9
28) Αρμονική αλυσίδα με V9
29) Ανιούσα μελωδική
30) Εξαιρετικαί λύσεις της V9
31) Συγχορδία δεσποζούσης ενδεκάτης (V11)
32) Συγχορδία δεσποζούσης δεκάτης τρίτης V13
33) Άλλες μορφές της συγχ. V13
34) Αναστροφές της συγχορδίας V13
35) Λύσεις της συγχορδίας V13
36) Αναστροφές της V13
37) Χρωματικές συγχορδίες
38) Συγχορδία Ναπολιτάνικη Έκτη
39) Συγχορδία έκτης ηυξημένης
40) Συνδέσεις της 6ης ηυξημένης
41) Μετατροπές με χρωματικές συγχορδίες
42) Εναρμόνιος μετατροπία με την συγχ. 6ης ηυξημένης
43) Εξαιρετικαί λύσεις της έκτης ηυξημένης
44) Αλλοιωμένες συγχορδίες
45) Ξένοι φθόγγοι
46) Προήγηση
47) Εκφυγή
48) Ισοκράτης
49) Μιμήσεις
50) Χορικό

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-9-9.40

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

22/3/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

9.40.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

33.8 MiB

Μεταφορτώθηκε

09 Απριλίου 2017 11:06 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες