Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 9.40 - Σημειώσεις αρμονίας

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-9-9.40

Intitulé

Σημειώσεις αρμονίας

Date(s)

  • 1982 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

76 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Διαστήματα
2) Λύσεις διαφώνων διαστημάτων
3) Συγχορδίες
4) Μελωδικές και αρμονικές κινήσεις
5) Περιορισμοί αρμονικών κινήσεων
6) Ευθείες ή κρυμμένες 8ες ή 5ες
7) Πτώσεις
8) Συνδέσεις συγχορδιών
9) Παρατηρήσεις
10) Συγχορδία της δεσποζούσης μεθ' εβδόμης (V7)
11) Αρμονικές αλυσίδες
12) Μετατροπίες
13) Στον τόνο της δεσποζούσης
14) Στον τόνο της υποδεσποζούσης
15) Μετατροπία από μείζονα σε σχετική ελάσσονα
16) Μετατροπίαι με την χρήσιν των εξαιρετικών λύσεων της V (Δεσπόζουσα προς δεσπόζουσα)
17) Κατιούσα στην Soprano
18) Ανιούσα στο Basso
19) Ανιούσα στην Soprano
20) Συγχορδίες εβδόμης
21) Η συγχορδία II
22) Εξαιρετικαί λύσεις της II
23) Συγχορδία εβδόμης ηλαττωμένης
24) Χρωματική κίνησις με συγχορδίες VII
25) Μετατροπίες με την συγχορδία VII
26) Συγχορδία δεσποζούσης V9
27) Λύσεις της συγχορδίας V9
28) Αρμονική αλυσίδα με V9
29) Ανιούσα μελωδική
30) Εξαιρετικαί λύσεις της V9
31) Συγχορδία δεσποζούσης ενδεκάτης (V11)
32) Συγχορδία δεσποζούσης δεκάτης τρίτης V13
33) Άλλες μορφές της συγχ. V13
34) Αναστροφές της συγχορδίας V13
35) Λύσεις της συγχορδίας V13
36) Αναστροφές της V13
37) Χρωματικές συγχορδίες
38) Συγχορδία Ναπολιτάνικη Έκτη
39) Συγχορδία έκτης ηυξημένης
40) Συνδέσεις της 6ης ηυξημένης
41) Μετατροπές με χρωματικές συγχορδίες
42) Εναρμόνιος μετατροπία με την συγχ. 6ης ηυξημένης
43) Εξαιρετικαί λύσεις της έκτης ηυξημένης
44) Αλλοιωμένες συγχορδίες
45) Ξένοι φθόγγοι
46) Προήγηση
47) Εκφυγή
48) Ισοκράτης
49) Μιμήσεις
50) Χορικό

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-9-9.40

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

22/3/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

9.40.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

33.8 MiB

Déposé

9 avril 2017 23:06

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation