Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Termes équivalents

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Termes associés

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

1 Description archivistique résultats pour Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Καταστατικά

Περιεχόμενα:
11.1 Κανονισμοί του Πρώτου Συνεργατικού Παντοπωλείου Λεμεσού
11.2 Καταστατικόν Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων
11.3 Καταστατικόν Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού
11.4 Καταστατικό Οργανώσεως Καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Λεμεσός 1947
11.5 Όμιλος αντισφαιρίσεως, καταστατικό, Λευκωσία 1959
11.6 Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου
11.7 Καταστατικό Οργανισμού καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Γενάρης 1951
11.8 Καταστατικό του Παγκύπριου Διδασκαλικού Συνδέσμου 1917
11.9 Καταστατικό Παγκύπριου Διδασκαλικής Οργανώσεως 1937
11.10 Καταστατικό Πνευματική Στέγη (1965)
11.11 Καταστατικό της Εν Λεμεσώ Ελληνικής Λέσχης «Ένωσις» 1927