Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Equivalent terms

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Associated terms

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

1 Archival description results for Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

1 results directly related Exclude narrower terms

Καταστατικά

  1. Κανονισμοί του Πρώτου Συνεργατικού Παντοπωλείου Λεμεσού ΛΤΔ. και περίληψη του νόμου και των θεσμών των συνεργατικών εταιρειών Κύπρου, 1947
  1. (α) Καταστατικόν Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων και (β) Εγκύκλιος γνωστοποιούσα την Ίδρυση του Συνδέσμου και αν επιθυμεί ο παραλήπτης να γίνει μέλος του. Αναγράφονται από τον Νικόλα Ξιούτα τα ονόματα των πρώτων μελών και της επιτροπής. 15 και 11 αντίστοιχα.
  1. Καταστατικό Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού, 1939
  1. Καταστατικό Οργανώσεως Καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Λεμεσός 1947
  1. Όμιλος αντισφαιρίσεως, καταστατικό, Λευκωσία 1959
  1. Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου
  1. Καταστατικό Οργανισμού καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Γενάρης 1951
  1. Καταστατικό του Παγκύπριου Διδασκαλικού Συνδέσμου 1917
  1. Καταστατικό Παγκύπριου Διδασκαλικής Οργανώσεως 1937
  1. Καταστατικό Πνευματική Στέγη (1965)
  1. Καταστατικό της Εν Λεμεσώ Ελληνικής Λέσχης «Ένωσις» 1927