Αρχεία Βιβλιοθήκης

Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων

Equivalent terms

Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων

Associated terms

Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων

1 Results for Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων

1 results directly related Exclude narrower terms

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)