Εμφανίζει 1078 αποτελέσματα

Archival description
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Η Ευδοξία και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Εργασία του δευτεροετή φοιτητή της φιλολογίας Νικόλαου Ξιούτα με τον τίτλο "Η Ευδοξία και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος". Αποτελείται από 3 μέρη : Α. Εισαγωγή, Β. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρώτη περίοδος του βίου αυτού και Γ. ...Θάνατος αυτών.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Φιλοσοφικό φροντιστήριο

Φιλοσοφικό φροντιστήριο : Ανάλυσις του Αί βιβλίου της περί ψυχής πραγματείας του Αριστοτέλους υπό Νικόλαου Ξιούτα δευτεροετούς φοιτητού της Φιλολογίας : Εν Αθήναις 1920-1921

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα, νομοθετικό διάταγμα

Χειρόγραφη σημείωση του Ν. Ξιούτα, νομοθετικό διάταγμα 18/5/1923 (εφημερίδα κυβέρνησης για τη διαβάθμιση καθηγητών και ώρες διδασκαλίας).

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Πιστοποιητικό Πανεπιστημιακού Πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μετάφραση του στα αγγλικά

Πιστοποιητικό Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 27/6/1923 και η μετάφραση του στα αγγλικά

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού, με θέμα διορισμούς καθηγητριών στο σχολείο, 23/6/1925.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Καταστατικό της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Περιεχόμενα του καταστατικού : ίδρυση και σκοπός της ομοσπονδίας, μέλη της, πόροι, διοίκησις ενώσεως, καθήκοντα της επιτροπής, διοίκησις της ομοσπονδίας, συμβούλιο της ομοσπονδίας, συνεδρία συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου, γενική συνέλευσις, μεταβατικές και τελικές διατάξεις, το συμβούλιο της ομοσπονδίας.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Διορισμός εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο, 1931-1932

Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφημένο σχέδιο καταστατικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Μέσης Παιδείας

Το καταστατικó του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Μέσης Παιδείας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό ίδρυσης του συμβουλίου, τα έργα του, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, προαγωγές λειτουργών Μέσης Παιδείας, υποχρεώσεις καθηγητών, καθήκοντα και δικαιώματα διεύθυνσης, έργα του συλλόγου των διδασκόντων, αποδοχές λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Report regarding religion, English and history teaching

Report regarding religion, English and history teaching and syllabuses in the Devonport High School and Sutton Secondary School (Plymouth), Δεκέμβρης 1936. Επίσης σχόλια του καθηγητή της ιστορίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Exeter για την πραγματεία του Νικόλαου Ξιούτα 12/12/1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφες επιστολές Θ. Σοφοκλέους

Περιέχει 2 χειρόγραφες επιστολές του Θ. Σοφοκλέους (Διευθυντής Γυμνασίου Κερύνειας) : (α) προς Νικόλαο Ξιούτα, 19 Μαρτίου 1936 και (β) προς καθηγητικό σύλλογο Γυμνασίου Λεμεσού, 19 Ιουνίου 1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή Χ. Θ. Πηγιώτη προς το διευθυντή του Γυμνασίου Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή Χ. Θ. Πηγιώτη (Διευθυντή της Ελληνικής Σχολής Μόρφου) προς το διευθυντή του Γυμνασίου Λεμεσού, 28/6/1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή Θ. Σοφοκλέους, κατάλογος και μισθοδοσία καθηγητών Γυμνασίου Κερύνειας, 1936

Χειρόγραφη επιστολή του Θ. Σοφοκλέους, κατάλογος και μισθοδοσία καθηγητών Γυμνασίου Κερύνειας 1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Διευθυντή Ανώτερης Ελληνικής Σχολής Λαπήθου προς την ειδική επιτροπή συλλόγου καθηγητών γυμνασίου Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του Διευθυντή Ανώτερης Ελληνικής Σχολής Λαπήθου προς την ειδική επιτροπή, 20/6/1936, Λάπηθος.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή Κωνσταντίνου Σπυριδάκη

Χειρόγραφη επιστολή Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, Λευκωσία, 11/7/1936 προς Νικόλαο Ξιούτα, η άποψη του για την οργάνωση των λειτουργών της Μέσης Παιδείας

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφημένη επιστολή από το διδακτικό προσωπικό Γυμνασίου Λεμεσού προς την εφορεία Ελληνικών Σχολείων Λεμεσού

Δακτυλογραφημένη επιστολή από το διδακτικό προσωπικό Γυμνασίου Λεμεσού προς της εφορεία των Ελληνικών Σχολείων Λεμεσού, 17/7/1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Κυδωνόπουλου

Χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Κυδωνόπουλου (τέως γραμματέος της Επαρχιακής Ενώσεως Λύκειο Αμμοχώστου) προς την ειδική επί των εκπαιδευτικών επιτροπή της Λεμεσού, Βαρώσια 24/7/1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφημένη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, 3/9/1937

Δακτυλογραφημένη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, 3/9/1937.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Νικόλαου Ξιούτα προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών Γυμνασίου Βαρωσιού

Χειρόγραφη επιστολή του Νικόλαου Ξιούτα (Σύλλογος Καθηγητών Λεμεσού) προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών Γυμνασίου Βαρωσιού, 10/11/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Μ. Γεωργιάδη αναφορικά με τη κλίμακα μισθοδοσίας προς Νικόλαο Ξιούτα

Χειρόγραφη επιστολή του Μ. Γεωργιάδη αναφορικά με τη κλίμακα μισθοδοσίας προς Νικόλαο Ξιούτα, Αμμόχωστος 21/2/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του κ. Φελλά προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών του Γυμνασίου Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του κ. Φελλά (Καθηγητές Γυμνασίου Βαρωσιού) προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών του Γυμνασίου Λεμεσού, 17/11/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την Οργάνωσιν Λειτουργών Μέσης Παιδείας

Απόκομμα εφημερίδας «Εσπερινή», 21/2/1939 με τίτλο Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την Οργάνωσιν Λειτουργών Μέσης Παιδείας.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1078