Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Termes équivalents

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Termes associés

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1 Description archivistique résultats pour Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Περιεχόμενα:
1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923
1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931
1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων για το σχολικό έτος 1956-1957 (15/9/56-7/7/57), 25/9/56
1.4 Πιστοποιητικό Γραφείου Παιδείας, 9/12/1963
1.5 Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκρατίας, 14/3/1967
1.6 Πιστοποιητικό Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
1.7 Βεβαίωση του Director of Education Nicosia Cyprus, May 1935
1.8 Πιστοποιητικό εγγραφής στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος
1.9 Αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο Λευκωσίας
1.10 Επιστολές που αφορούν την αφυπηρέτηση

  1. 11 Βεβαίωση του University College of the South West. Exeter, Αύγουστος 1937 στα αγγλικά και μετάφραση του στα ελληνικά
  2. 12 Βεβαίωση από το University College of the South West. Exeter

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)