Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Equivalent terms

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Associated terms

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1 Results for Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1 results directly related Exclude narrower terms

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)