Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)

Equivalent terms

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)

Associated terms

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)

1 Results for Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αγγλοκρατία

Περιέχει: 26.1 Απόκομμα εφημερίδας, 12/11/1947 με τίτλο : Ο χάρτης των Ηνωμέων Εθνών : Τι υπεσχέθησαν επισήμως οι Άγγλοι μετα 50 άλλων εθνών. 26.2 Αγγκλοκρατία 26.3 Αγγλοκρατία : 15/1/1950. 26.4 Επιστολή αντιπροέδρου Σχολικής Εφορείας Λεμεσού με ε...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)