Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.124 - Έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την Ελληνική Μουσική Ακαδημία

Identity area

Reference code

CYUTL SM-8-8.124

Title

Έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την Ελληνική Μουσική Ακαδημία

Date(s)

  • 1960 - 1964 (Creation)

Level of description

Item

Extent and medium

107 τεκμήρια

Context area

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

1) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 9/10/1964
2) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 2/11/1964
3) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 28/9/1964
4) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 23/6/1964
5) Απάντηση του Υφυπουργού σε αίτημα της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 17/6/1964
6) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 11/5/1964
7) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 16/1/1964
8) Έγγραφο της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με την εισήγηση επί του θέματος ιδρύσεως Ανωτάτης Μουσικής Σχολής 9/1/1964
9) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 2/1/1964
10) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 2/1/1964
11) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 19/3/1964
12) Έγγραφο της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με την εισήγηση περί νομοθετικής ρυθμίσεως της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 19/3/1964
13) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 29/1/1964
14) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 4/12/1963
15) Έγγραφο της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16/5.2.1964 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΑ 17/2/1964
16) Σημείωμα προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για συνεδρίαση των μουσικών μελών του Δ.Σ. την 5 Νοεμβρίου 30/10/1963
17) Πρόσκληση στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για να συμμετέχει σε εξεταστική επιτροπή για υποψήφιους υπότροφους 12/9/1963
18) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 12/9/1963
19) Επιστολή στο Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την εισήγηση του στην Ελληνική Μουσική Ακαδημία για την ίδρυση Ανωτάτης Μουσικής Σχολής 7/2/1964
20) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 1/10/1963
21) Έγγραφο Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας όπου ενημερώνει το Σόλωνα Μιχαηλίδη για την ημερομηνία των εξετάσεων των υποτρόφων 16/9/1963
22) Επιστολή γονέων-κηδεμόνων υποτρόφων της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας προς Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
23) Εισήγησις του Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας κ. Γ. Σισιλιανού επί υποβολής Σχεδίου Νόμου περί ιδρύσεως Κρατικής Μουσικής Σχολής 27/1/1964
24) Απόφαση για συγκρότηση επιτροπής εις τον τομέα των Γραμμάτων και των Τεχνών στην οποία συμμετέχει ο Σόλων Μιχαηλίδης 26/3/1964
25) Έγγραφο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προς Ελληνική Μοσική Ακαδημία για την ένταξη των θεμάτων της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας στην επιτροπή Γραμμάτων και Καλών Τεχνών 10/6/1964
26) Σημείωση Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με συνεδρίες Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
27) Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Κρατικής Μουσικής Σχολής 10/8/1964
28) Διοίκησης
29) Έδραι και Σχολαί
30) Προσωπικόν
31) Διορισμός προσωπικού
32) Προσόντα καλλιτεχνικού προσωπικού
33) Σύλλογος καθηγητών - διδασκάλων Έφορος των εδρών - σχολών
34) Εισδοχή φοιτητών - μαθητών προσόντα - ηλικία - εξεταστέα ύλη
35) Παρατηρήσεις σχετικά με υποληθέν σχέδιο
36) Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την εισήγηση του για την Ίδρυση Ανώτατης Μουσικής Σχολής στην συνεδρίαση της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 5/2/1964
37) Ελληνική Μουσική Ακαδημία έσοδα
38) Προϋπολογισμός εξόδων Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 1964 (από 1/1/64-31/12/64)
39) Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μουσικών
40) Συνεδρίαση 29/3/1960
41) Συνεδρίαση 2/4/1960
42) Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη
43) Πρόσκληση προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβολίου Μουσικής για να παρευρεθούν σε συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε στο Σόλωνα Μιχαηλίδη ως μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Μουσικής 17/3/1960
44) Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη
45) Ελληνική Μουσική Ακαδημία πίναξ υποψηφίων υποβαλλόντων αιτήσεις συμμετοχής εις διαγωνισμόν παροχής υποτροφιών
46) Πίνακας με κριτήρια και βαθμολογίες υποτρόφων
47) Προκήρυξις διαγωνισμού Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
48) Προκήρυξις διαγωνισμού Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
49) Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
50) Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη
51) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 24/5/1963
52) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 30/5/1963
53) Κλήση του Σόλωνα Μιχαηλίδη ως μέλους εξεταστικής επιτροπής για την ανάδειξη υποτρόφων της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 27/9/1963
54) Πρακτικόν Συνεδρίας υπ' αριθμ. 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μουσικής
55) Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη για εισήγησις εις το θέμα Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
56) Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
57) Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
58) Έγγραφο 4/12/1963 στο Σόλωνα Μιχαηλίδη της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με την ίδρυση Ανώτατης Μουσικής Σχολής
59) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 16/11/1963
60) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 20/12/1963
61) Σχέδιο νόμου Περί ιδρύσεως Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
62) Πρακτικόν της υπ' αριθ. 16/5.2.1964 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

CY SM-8-8.124

Institution identifier

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Rules and/or conventions used

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Status

Final

Level of detail

Partial

Dates of creation revision deletion

10/5/2017

Language(s)

Script(s)

Sources

Digital object metadata

Filename

8.124.pdf

Media type

Text

Mime-type

application/pdf

Filesize

33.4 MiB

Uploaded

May 9, 2017 11:24 PM

Digital object (Master) rights area

Digital object (Reference) rights area

Digital object (Thumbnail) rights area

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related places