Γιορτή του Αγίου Ανδρέου

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γιορτή του Αγίου Ανδρέου

Equivalent terms

Γιορτή του Αγίου Ανδρέου

Σχετικοί όροι

Γιορτή του Αγίου Ανδρέου

1 Archival description results for Γιορτή του Αγίου Ανδρέου

1 results directly related Exclude narrower terms

Ελληνισμός και χριστιανισμός

Περιεχόμενα:
2.5.1 Γιορτή του Αγίου Ανδρέου, 30 Νοεμβρίου, Ιστορικό.
2.5.2 Γιορτή των γραμμάτων
2.5.3 Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Γραμμάτων
2.5.4 Γιορτή του Δέντρου
2.5.5 Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου
2.5.6 Πανηγυρικός που εκφωνήθηκε στο Ανώτερο (τότε) Παρθεναγωγείο Λεμεσού, στη Γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Ημερομηνία 30/01/1925

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)