Αρχεία Βιβλιοθήκης

Part 9 - Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Καταστατικό της Ομοσπονδί... Προκαταρκτικά της Ιδρύσεω... Δακτυλογραφημένο σχέδιο κ... Χειρόγραφο Μητρώο Μελών τ... Δακτυλογραφημένο Προσχέδι... Εγκύκλιος προς άπαντας το... Προκαταρκτική σύσκεψις 20... Πρακτικά Συνεδρίας Προσωρ... Χειρόγραφη επιστολή προς ... Χειρόγραφη επιστολή Γυμνα...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 128 Προβολή όλων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL NX-9

Τίτλος

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Ημερομηνία(ες)

  • 1923 - 1969 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Part

Μέγεθος και Υπόστρωμα

311 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Τα Προκαταρκτικά Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου παρέδωσε/επιμελήθηκε η Χρυσάνθη Σταύρου και η Νικόλ Κοραή το 2009.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αυτό περιγράφει πως δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Παιδείας Εκπαίδευσης Κύπρου, καταστατικά της, χειρόγραφες επιστολές, πρακτικά συνεδριάσεων, αποκόμματα εφημερίδων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY NX-9

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Revised

Επίπεδο λεπτομέρειας

Minimal

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

11/06/2012, 14/05/2012, 20/05/2014

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Για το συγκεκριμένο μέρος του Αρχείου εργάστηκαν και οι Χρυσάνθη Σταύρου και Νικόλ Κοραή.

Πεδίο Πρόσκτησης