Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Equivalent terms

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Associated terms

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

92 Archival description results for Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

92 results directly related Exclude narrower terms

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Το αρχείο αυτό περιγράφει πως δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Παιδείας Εκπαίδευσης Κύπρου, καταστατικά της, χειρόγραφες επιστολές, πρακτικά συνεδριάσεων, αποκόμματα εφημερίδων.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφες επιστολές Θ. Σοφοκλέους

Περιέχει 2 χειρόγραφες επιστολές του Θ. Σοφοκλέους (Διευθυντής Γυμνασίου Κερύνειας) : (α) προς Νικόλαο Ξιούτα, 19 Μαρτίου 1936 και (β) προς καθηγητικό σύλλογο Γυμνασίου Λεμεσού, 19 Ιουνίου 1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού, με θέμα διορισμούς καθηγητριών στο σχολείο, 23/6/1925.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την Οργάνωσιν Λειτουργών Μέσης Παιδείας

Απόκομμα εφημερίδας «Εσπερινή», 21/2/1939 με τίτλο Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την Οργάνωσιν Λειτουργών Μέσης Παιδείας.

Χειρόγραφη επιστολή του Διευθυντή Ανώτερης Ελληνικής Σχολής Λαπήθου προς την ειδική επιτροπή συλλόγου καθηγητών γυμνασίου Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του Διευθυντή Ανώτερης Ελληνικής Σχολής Λαπήθου προς την ειδική επιτροπή, 20/6/1936, Λάπηθος.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Νικόλαου Ξιούτα προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών Γυμνασίου Βαρωσιού

Χειρόγραφη επιστολή του Νικόλαου Ξιούτα (Σύλλογος Καθηγητών Λεμεσού) προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών Γυμνασίου Βαρωσιού, 10/11/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα, νομοθετικό διάταγμα

Χειρόγραφη σημείωση του Ν. Ξιούτα, νομοθετικό διάταγμα 18/5/1923 (εφημερίδα κυβέρνησης για τη διαβάθμιση καθηγητών και ώρες διδασκαλίας).

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Ιδρύθη το ταμείον προνοίας των καθηγητών του Παγκύπριου Γυμνασίου : αύξησις τις κλίμακος μισθών

Απόκομμα εφημερίδας, «Νέος Κυπριακός Φύλακας», 12/2/1939 με τίτλο Ιδρύθη το ταμείον προνοίας των καθηγητών του Παγκ. Γυμνασίου: αύξησις τις κλίμακος μισθών

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Έτη υπηρεσίας καθηγητών στο Γυμνάσιο Λεμεσού και μισθός

(i) Έτη υπηρεσίας καθηγητών στο Γυμνάσιο Λεμεσού 20/02/56 και μισθός κατά το 1955-1956, (ii) Έκθεση για το Γυμνάσιο Λεμεσού (συνέπειες της ανώμαλης πολιτικής κατάστασης κατά το σχολικό έτος 1955-1956) και (iii) Έξοδα : Προυπολογισμός

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Μ. Γεωργιάδη αναφορικά με τη κλίμακα μισθοδοσίας προς Νικόλαο Ξιούτα

Χειρόγραφη επιστολή του Μ. Γεωργιάδη αναφορικά με τη κλίμακα μισθοδοσίας προς Νικόλαο Ξιούτα, Αμμόχωστος 21/2/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του κ. Φελλά προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών του Γυμνασίου Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του κ. Φελλά (Καθηγητές Γυμνασίου Βαρωσιού) προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών του Γυμνασίου Λεμεσού, 17/11/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Πρόσκληση του καθηγητικού συλλόγου Γυμνασίου Λεμεσού προς Νικόλαο Ξιούτα

Τυπωμένη πρόσκληση του καθηγητικού συλλόγου Γυμνασίου Λεμεσού για σύσκεψη σχετικά με το θέμα της συμπήξεως μιας Οργανώσεως Ελλήνων Εκπαιδευτκών λειτουργών Μέσης Παιδείας, 18/12/1945.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Προτείνεται η σταθεροποίησις των μισθών των καθηγητών εις τα επιχορηγούμενα εκπαιδευτήρια

Απόκομμα εφημερίδας «Νέος Κυπριακός Φύλακας», 1969 με τίτλο Προτείνεται η σταθεροποίησις των μισθών των καθηγητών εις τα επιχορηγούμενα εκπαιδευτήρια

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Γύρω από την οργάνωσιν των καθηγητών : Από την αντίδρασην προς την θετικήν ενέργειαν

Απόκομμα εφημερίδας, Κυπριακός Τύπος, 16/1/1939, με τίτλο Γύρω από την οργάνωσιν των καθηγητών : από την αντίδρασην προς την θετικήν ενέργειαν

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφημένη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, 3/9/1937

Δακτυλογραφημένη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, 3/9/1937.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο και μέλη της εφορείας των εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Χειρόγραφη επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο και μέλη της εφορείας των εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας (1936-1938), περίοδος Β. (δεν στάληκε στην εφορεία λόγω διένεξης Παύλου Ξιούτα και Θεμιστοκλή Δέρβη)

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφημένη επιστολή από το διδακτικό προσωπικό Γυμνασίου Λεμεσού προς την εφορεία Ελληνικών Σχολείων Λεμεσού

Δακτυλογραφημένη επιστολή από το διδακτικό προσωπικό Γυμνασίου Λεμεσού προς της εφορεία των Ελληνικών Σχολείων Λεμεσού, 17/7/1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Κυδωνόπουλου

Χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Κυδωνόπουλου (τέως γραμματέος της Επαρχιακής Ενώσεως Λύκειο Αμμοχώστου) προς την ειδική επί των εκπαιδευτικών επιτροπή της Λεμεσού, Βαρώσια 24/7/1936.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Επιστολή του Κύπρου Μακάριου προς Νικόλαο Ξιούτα

Επιστολή του Κύπρου Μακάριου προς Νικόλαο Ξιούτα, πρόσκληση για σύσκεψη των εκπαιδευτικών κοινοτικών σχολείων Μέσης Παιδείας, 25/9/1953 και επισής περιέχει χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα ότι του απάντησε και παρευρέθηκε στη σύσκεψη.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Επιστολή Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. προς Διευθυντές Κοινοτικών Σχολείων, 9/1/1954

Αντίγραφο δια χειρός Νικόλαου Ξιούτα επιστολή Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. (πρόεδρος Σπυριδάκης, γραμματέας Κλεάνθης Γεωργιάδης) προς Διευθυντές Κοινοτικών Σχολείων 9/1/1954.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)