Αρχεία Βιβλιοθήκης

File 6 - Παιδεία/Εκπαίδευση

Το πρόβλημα της μέσης παι... Η θέση των καθηγητών της ... Εναρκτήριος στις μαθητικέ... Εναρκτήριος στους Τοπικού... Διδασκαλία πεζογραφημάτων Β΄ Διδακτική μέθοδος Σημειώσεις γύρω από τους ... Διάλεξη στην Α΄ Αστική Λε... Σημείωμα για τον Ernest J... Επιστολή Ελένης Αυτονόμου
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 50 Προβολή όλων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL NX-2-6

Τίτλος

Παιδεία/Εκπαίδευση

Ημερομηνία(ες)

  • 1928 - 1970 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

File

Μέγεθος και Υπόστρωμα

359 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιεχόμενα
2.6.1 Η θέση των καθηγητών της Κύπρου
2.6.2 Το πρόβλημα της μέσης παιδείας (πώς ν’αρχίσουμε)
2.6.3 Ιστορία της εκπαιδεύσεως στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα εώς το 330 μ.Χ.
2.6.4 Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την αρχαιότητα
2.6.5 Ιστορία της εκπαιδεύσεως στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα
2.6.11 Εναρκτήριος στις μαθητικές επιδείξεις της 16ης Μαϊου 1943
2.6.12 Εναρκτήριος στους Τοπικούς Μαθητικούς Αγώνες Λεμεσού, 23/25 και 30/3/41
2.6.13 Ο σκοπός του σχολείου και τρόποι και μέσα προς επιτυχίαν του
2.6.14 Διδασκαλία πεζογραφημάτων
2.6.15 Σεμινάριο Νέων Ελληνικών
2.6.16 Β΄ Διδακτική μέθοδος
2.6.17 Σχολικά προγράμματα
2.6.18 Τύποι σχολείων μέσης παιδείας – προεργασία
2.6.19 Τύποι σχολείων μέσης παιδείας
2.6.20 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Α΄
2.6.21 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Β΄
2.6.22 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Γ΄
2.6.23 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Δ΄
2.6.24 Για το Διόνυσο (θεό)
2.6.25 Διάλεξη στην Α΄ Αστική Λεμεσού, 16/3/1958
2.6.26 Σημείωμα για τον Ernest Jones
2.6.27 Επιστολή Ελένης Αυτονόμου
2.6.28 Επιστολή Μ. Χριστοδούλου
2.6.29 Τα έθνη της Γης
2.6.30 Ομιλία προς τιμήν του Ν. Θ. Αντωνιάδη
2.6.31 Λαογραφία (= σπουδή του λαού )
2.6.32 Μελέτη για τη στιχουργική του Γεώργιου Χατζηκωστή

2.6.34 Περί των πορισμάτων της επί της παιδείας επιτροπής

2.6.36 Στοιχεία λογοτεχνίας και βιογραφικά ποιητών και πεζογράφων υπό Θέμου Ροδάνθη και Φοίβου Αστέρη, Αθήναι
2.6.37 Απόκομμα εφημερίδας «Χρόνος», 4/7/1942
2.6.38 Επιστολές :
Part 1 : Επιστολή δημάρχου προς Νικόλαο Ξιούτα, 7/12/53
Part 2 : Επιστολή δημάρχου προς Νικόλαο Ξιούτα, 7/12/53
Part 3 : Επιστολή αντιδημάρχου προς Νικόλαο Ξιούτα, 9/7/57
Part 4 : Επιστολή προέδρου Δημοτικής Επιτροπής προς Νικόλαο Ξιούτα 6/9/1966
Part 5 : Επιστολή δημάρχου Λεμεσού προς Νικόλαο Ξιούτα, 6/12/1967
2.6.39 Οι κατά το έτος 1926 αποφοιτήσαντες από το Ελληνικόν Γυμνάσιο Λεμεσού
2.6.40 Η παιδεία της Κύπρου
2.6.41 Εισηγήσεις – σημειώσεις από Νικόλαο Ξιούτα
2.6.42 Πώς και επι ποιών σημείων ασκώ τον έλεγχον επι της όλης εργασίας ενός φιλόλογου και ενός θεολόγου
2.6.43 Οδηγίαι δια τον καθορισμόν της διδακτέας ύλης εκ της γραμματικής της δημοτικής
2.6.44 Γραφείον Ελληνικής Παιδείας : η επιδιώξις του γλωσσικού σκοπού κατά την διδασκαλίαν των νέων ελληνικών εις το γυμνάσιον
2.6.45 Νέες κατευθύνσεις στην Αμερικανική εκπαίδευση
2.6.46 Ομιλίες στους μαθητές
2.6.47 Από την εφημερίδα «Αγών», 23/8/1966
2.6.48 Σημειώσεις για διάλεξη στην Στέγη Εφήβων Λεμεσού, 11/11/55
2.6.49 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρος : Μέρος Α΄
2.6.50 Έκθεση για το Γυμνάσιο Λεμεσού
2.6.51 (a)The keen interest in the comparative study of education, (b) the purpose of the comparative study of education, (c) methods of approach to the comparative study of education
2.6.52 Διδασκαλία πεζογραφημάτων : σεμινάριο Νέων Ελληνικών, 19/1/1963, «Κυπριακή Εκπαίδευσις»
2.6.53 Ιδιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών και Ελλην, μαθημάτων 1933. Ιδρυθείσα το 1920
2.6.54 Κανονισμός της Πρακτικής Εμπορικής Σχολής Πλατρών, Τύποις Ν.Χρ. Τορναρίτη – Λεμεσός
2.6.55 Σημειώσεις ιστορίας του Νικόλαου Ξιούτα
2.6.56 Χειρόγραφες ερωτήσεις Νικόλαου Ξιούτα για μηνιαίο διαγώνισμα στη Ρωμαϊκή ιστορία
2.6.57 Questions on history

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY NX-2-6

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Draft

Επίπεδο λεπτομέρειας

Minimal

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

24/04/2014, 28/04/2014, 12/05/2014

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης