Αρχεία Βιβλιοθήκης

Dossier 6 - Παιδεία/Εκπαίδευση

Το πρόβλημα της μέσης παι... Η θέση των καθηγητών της ... Εναρκτήριος στις μαθητικέ... Εναρκτήριος στους Τοπικού... Διδασκαλία πεζογραφημάτων Β΄ Διδακτική μέθοδος Σημειώσεις γύρω από τους ... Διάλεξη στην Α΄ Αστική Λε... Σημείωμα για τον Ernest J... Επιστολή Ελένης Αυτονόμου
Résultats 1 à 10 sur 50 Afficher tout

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL NX-2-6

Intitulé

Παιδεία/Εκπαίδευση

Date(s)

  • 1928 - 1970 (Production)

Niveau de description

Dossier

Importance matérielle et support

359 τεκμήρια

Zone du contexte

Nom du producteur

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Περιεχόμενα
2.6.1 Η θέση των καθηγητών της Κύπρου
2.6.2 Το πρόβλημα της μέσης παιδείας (πώς ν’αρχίσουμε)
2.6.3 Ιστορία της εκπαιδεύσεως στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα εώς το 330 μ.Χ.
2.6.4 Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την αρχαιότητα
2.6.5 Ιστορία της εκπαιδεύσεως στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα
2.6.11 Εναρκτήριος στις μαθητικές επιδείξεις της 16ης Μαϊου 1943
2.6.12 Εναρκτήριος στους Τοπικούς Μαθητικούς Αγώνες Λεμεσού, 23/25 και 30/3/41
2.6.13 Ο σκοπός του σχολείου και τρόποι και μέσα προς επιτυχίαν του
2.6.14 Διδασκαλία πεζογραφημάτων
2.6.15 Σεμινάριο Νέων Ελληνικών
2.6.16 Β΄ Διδακτική μέθοδος
2.6.17 Σχολικά προγράμματα
2.6.18 Τύποι σχολείων μέσης παιδείας – προεργασία
2.6.19 Τύποι σχολείων μέσης παιδείας
2.6.20 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Α΄
2.6.21 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Β΄
2.6.22 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Γ΄
2.6.23 Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Δ΄
2.6.24 Για το Διόνυσο (θεό)
2.6.25 Διάλεξη στην Α΄ Αστική Λεμεσού, 16/3/1958
2.6.26 Σημείωμα για τον Ernest Jones
2.6.27 Επιστολή Ελένης Αυτονόμου
2.6.28 Επιστολή Μ. Χριστοδούλου
2.6.29 Τα έθνη της Γης
2.6.30 Ομιλία προς τιμήν του Ν. Θ. Αντωνιάδη
2.6.31 Λαογραφία (= σπουδή του λαού )
2.6.32 Μελέτη για τη στιχουργική του Γεώργιου Χατζηκωστή

2.6.34 Περί των πορισμάτων της επί της παιδείας επιτροπής

2.6.36 Στοιχεία λογοτεχνίας και βιογραφικά ποιητών και πεζογράφων υπό Θέμου Ροδάνθη και Φοίβου Αστέρη, Αθήναι
2.6.37 Απόκομμα εφημερίδας «Χρόνος», 4/7/1942
2.6.38 Επιστολές :
Part 1 : Επιστολή δημάρχου προς Νικόλαο Ξιούτα, 7/12/53
Part 2 : Επιστολή δημάρχου προς Νικόλαο Ξιούτα, 7/12/53
Part 3 : Επιστολή αντιδημάρχου προς Νικόλαο Ξιούτα, 9/7/57
Part 4 : Επιστολή προέδρου Δημοτικής Επιτροπής προς Νικόλαο Ξιούτα 6/9/1966
Part 5 : Επιστολή δημάρχου Λεμεσού προς Νικόλαο Ξιούτα, 6/12/1967
2.6.39 Οι κατά το έτος 1926 αποφοιτήσαντες από το Ελληνικόν Γυμνάσιο Λεμεσού
2.6.40 Η παιδεία της Κύπρου
2.6.41 Εισηγήσεις – σημειώσεις από Νικόλαο Ξιούτα
2.6.42 Πώς και επι ποιών σημείων ασκώ τον έλεγχον επι της όλης εργασίας ενός φιλόλογου και ενός θεολόγου
2.6.43 Οδηγίαι δια τον καθορισμόν της διδακτέας ύλης εκ της γραμματικής της δημοτικής
2.6.44 Γραφείον Ελληνικής Παιδείας : η επιδιώξις του γλωσσικού σκοπού κατά την διδασκαλίαν των νέων ελληνικών εις το γυμνάσιον
2.6.45 Νέες κατευθύνσεις στην Αμερικανική εκπαίδευση
2.6.46 Ομιλίες στους μαθητές
2.6.47 Από την εφημερίδα «Αγών», 23/8/1966
2.6.48 Σημειώσεις για διάλεξη στην Στέγη Εφήβων Λεμεσού, 11/11/55
2.6.49 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρος : Μέρος Α΄
2.6.50 Έκθεση για το Γυμνάσιο Λεμεσού
2.6.51 (a)The keen interest in the comparative study of education, (b) the purpose of the comparative study of education, (c) methods of approach to the comparative study of education
2.6.52 Διδασκαλία πεζογραφημάτων : σεμινάριο Νέων Ελληνικών, 19/1/1963, «Κυπριακή Εκπαίδευσις»
2.6.53 Ιδιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών και Ελλην, μαθημάτων 1933. Ιδρυθείσα το 1920
2.6.54 Κανονισμός της Πρακτικής Εμπορικής Σχολής Πλατρών, Τύποις Ν.Χρ. Τορναρίτη – Λεμεσός
2.6.55 Σημειώσεις ιστορίας του Νικόλαου Ξιούτα
2.6.56 Χειρόγραφες ερωτήσεις Νικόλαου Ξιούτα για μηνιαίο διαγώνισμα στη Ρωμαϊκή ιστορία
2.6.57 Questions on history

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès lieux

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY NX-2-6

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Élémentaire

Dates de production, de révision, de suppression

24/04/2014, 28/04/2014, 12/05/2014

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées