Αρχεία Βιβλιοθήκης

Part 1 - Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής... Αίτηση για εγγραφή στον ε... Αφυπηρέτηση Νικολάου Ξιούτα Διορισμός εις το Γυμνάσιο... Διορισμός εις το Αθηναϊδε... Βεβαίωση του University C... Βεβαίωση από το Universit... Πιστοποιητικό Γραφείου Πα... Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκ... Πιστοποιητικό Πανεπιστημι...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 12 Προβολή όλων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL NX-1

Τίτλος

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Ημερομηνία(ες)

  • 1923 - 1966 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Part

Μέγεθος και Υπόστρωμα

16 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιεχόμενα:
1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923
1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931
1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων για το σχολικό έτος 1956-1957 (15/9/56-7/7/57), 25/9/56
1.4 Πιστοποιητικό Γραφείου Παιδείας, 9/12/1963
1.5 Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκρατίας, 14/3/1967
1.6 Πιστοποιητικό Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
1.7 Βεβαίωση του Director of Education Nicosia Cyprus, May 1935
1.8 Πιστοποιητικό εγγραφής στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος
1.9 Αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο Λευκωσίας
1.10 Επιστολές που αφορούν την αφυπηρέτηση
1. 11 Βεβαίωση του University College of the South West. Exeter, Αύγουστος 1937 στα αγγλικά και μετάφραση του στα ελληνικά
1. 12 Βεβαίωση από το University College of the South West. Exeter

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY NX 1

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

10/4/2014
20/05/2014
24/11/2014

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης