Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού

Equivalent terms

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού

Associated terms

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού

1 Results for Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού

1 results directly related Exclude narrower terms

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)