Αρχεία Βιβλιοθήκης

Part 1 - Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής... Αίτηση για εγγραφή στον ε... Αφυπηρέτηση Νικολάου Ξιούτα Διορισμός εις το Γυμνάσιο... Διορισμός εις το Αθηναϊδε... Βεβαίωση του University C... Βεβαίωση από το Universit... Πιστοποιητικό Γραφείου Πα... Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκ... Πιστοποιητικό Πανεπιστημι...
Résultats 1 à 10 sur 12 Afficher tout

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL NX-1

Intitulé

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Date(s)

  • 1923 - 1966 (Production)

Niveau de description

Part

Importance matérielle et support

16 τεκμήρια

Zone du contexte

Nom du producteur

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Περιεχόμενα:
1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923
1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931
1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων για το σχολικό έτος 1956-1957 (15/9/56-7/7/57), 25/9/56
1.4 Πιστοποιητικό Γραφείου Παιδείας, 9/12/1963
1.5 Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκρατίας, 14/3/1967
1.6 Πιστοποιητικό Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
1.7 Βεβαίωση του Director of Education Nicosia Cyprus, May 1935
1.8 Πιστοποιητικό εγγραφής στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος
1.9 Αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο Λευκωσίας
1.10 Επιστολές που αφορούν την αφυπηρέτηση
1. 11 Βεβαίωση του University College of the South West. Exeter, Αύγουστος 1937 στα αγγλικά και μετάφραση του στα ελληνικά
1. 12 Βεβαίωση από το University College of the South West. Exeter

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY NX 1

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

10/4/2014
20/05/2014
24/11/2014

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées