Αρχεία Βιβλιοθήκης

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

Equivalent terms

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

Σχετικοί όροι

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

1 αποτελέσματα από Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

1 results directly related Exclude narrower terms

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού, με θέμα διορισμούς καθηγητριών στο σχολείο, 23/6/1925.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)