Αρχεία Βιβλιοθήκης

Ηνωμένα Έθνη

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Ηνωμένα Έθνη

Equivalent terms

Ηνωμένα Έθνη

Associated terms

Ηνωμένα Έθνη

1 Results for Ηνωμένα Έθνη

1 results directly related Exclude narrower terms

Αγγλοκρατία

Περιέχει: 26.1 Απόκομμα εφημερίδας, 12/11/1947 με τίτλο : Ο χάρτης των Ηνωμέων Εθνών : Τι υπεσχέθησαν επισήμως οι Άγγλοι μετα 50 άλλων εθνών. 26.2 Αγγκλοκρατία 26.3 Αγγλοκρατία : 15/1/1950. 26.4 Επιστολή αντιπροέδρου Σχολικής Εφορείας Λεμεσού με ε...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)