Αρχεία Βιβλιοθήκης

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Equivalent terms

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Associated terms

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 Results for Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Only results directly related

Κριτικές από εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα από αναφορές στο όνομα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

Αποκόμματα εφημερίδων με τις παρακάτω χρονολογίες 5.1 1934-1935 5.2 1936 5.3 1939 5.4 1944 5.51945-1946 5.6 1947 5.7 1948 5.8 1949 5.9 1950 5.10 1951 5.11 1952 5.12 1953 5.13 1955 5.14 1957 5.15 1958 5.16 1959 5.17 1960 5.18 1961 5.19 1963 5.20 19...

Μιχαηλίδης, Σόλων (1905-1979)