Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας Λειτουργών Μέσης Παιδείας

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας Λειτουργών Μέσης Παιδείας

Equivalent terms

Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας Λειτουργών Μέσης Παιδείας

Associated terms

Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας Λειτουργών Μέσης Παιδείας

1 Archival description results for Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας Λειτουργών Μέσης Παιδείας

1 results directly related Exclude narrower terms